Skip Navigation or Skip to Content
logo
Ouders

Ouders

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij de school zeer op prijs! 

Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van het kind. We vinden het belangrijk dat ouders tijdig geïnformeerd worden als er bijzonderheden zijn en stellen het ook op prijs wanneer ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden.

Door middel van podiumfeesten, doe-middagen, gezamenlijke openingen en sluitingen betrekken we ouders bij ons onderwijs. Daarnaast hebben ouders ook een aandeel bij activiteiten als Koningsspelen, Verkeersweek en eventuele uitstapjes. Ouders spelen bij dergelijke activiteiten een belangrijke rol. 

Onze school heeft ook een oudervereniging. Deze groep ouders is nauw betrokken bij allerlei schoolse activiteiten, zoals de schoolreis. 

In de medezeggenschapsraad (MR) worden de ouders van de school vertegenwoordigd door twee ouders die samen de oudergeleding vormen.