Skip Navigation or Skip to Content
logo
Ouders

Oudervereniging – MR – GMR

Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 6 ouders. De oudervereniging houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de school. Ze bereidt de schoolreis, feesten en sportactiviteiten voor of helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse school- of groepsactiviteiten.
De oudervereniging licht jaarlijks tijdens de algemene ouderavond, georganiseerd door school,  het jaarverslag toe. Er wordt dan verslag gedaan van de activiteiten en het financieel beheer.

De samenstelling van de oudervereniging voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:

Voorzitter: Pepijn Soons (Daan, groep 8 en Eva, groep 7)
Secretaris: Manon de Groot (Niels, groep 8 en Lars 3VWO)
Penningmeester: Stephie Klaus (Floor groep 5, Ties 4HAVO, Roel 2MAVO  en Luuk 1MAVO)
Lid: Elke van Schaijk (Anne groep 4, Luuk groep 6 en Stijn 1VWO)
Lid: Willem van de Sande (Aniek groep 8, Niels 4MAVO en Nienke 1MBO)
Lid: Leon Peeters (Cas groep 1, Lize groep 3 en Jens groep 5)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In het schooljaar 2022-2023 is de samenstelling van de  MR als volgt:

Voorzitter van de MR: Dorine van der Loo
Secretaris van de MR: Marcel Schevers

MR leden namens de ouders:

Marcel Schevers

Julie Lahaye

MR leden namens het team:

Dorine van der Loo

Loes van de Rijdt

Voor vragen over of aan de MR kunt u contact opnemen met de voorzitter: Dorine van der Loo

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders van Verdi-scholen. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de GMR, door een mailtje te sturen naar GMR@verdi.nl. De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Onze GMR stelt zich graag aan u voor:

Arnold Houwing
Vader van Jurgen (groep 7, basisschool Bernadette, Veghel). Jurgen heeft ook nog 2 oudere broers die dezelfde basisschool hebben doorlopen. Sinds 2016 ben ik lid van de MR van de Bernadette school en sinds 2018 ook lid van de GMR (Skipov). Ik heb (parttime) banen als Software Engineer bij Beijer Automotive en bij TMC Software. Graag help ik als GMR lid mee te denken met de bestuurder van Verdi, zodat we de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid in het onderwijs op het juiste niveau te houden.

Dennis van Beers
Vader van Maren (groep 8) en Lize (groep 6), die op basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als HR Business Partner bij Rabobank. De afgelopen 4 jaar was ik lid van de GMR van SKOSO en ik heb er erg veel zin om deze rol de komende twee jaar nog in te mogen vullen voor Verdi samen met de overige (nieuwe) GMR-leden.

Hedwig Molenkamp
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als intern begeleider op speelleercentrum ‘De Pionier’ in Veghel. De afgelopen jaren was ik lid van de GMR van Skipov en ik zie ernaar uit deze rol de komende drie jaar in te vullen voor Verdi.

Karin van de Wijdeven
Werkzaam als leerkracht op basisschool Nicolaas in Boerdonk, onderdeel van het cluster Antonius – de Empel – Nicolaas. Tevens ben ik moeder van vier kinderen, waarvan Luuk (groep 4), Noor (groep 2) en Freek (groep 2) op de Empel in Erp zitten. Eef gaat na de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de GMR en heb zin om namens ons cluster mijn bijdrage aan de GMR te leveren.

Marloes de Beer
Moeder van Femke (groep 7) en Anouk (groep 4) die op de Kienehoefschool in Sint-Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als budgetcoach en beschermingsbewindvoerder bij Kredietbank Nederland. Ik heb het hele proces van de fusie naar Verdi van dichtbij mee mogen maken. Dat vond ik erg interessant. Daarom wil ik ook graag meedenken in de nieuwe GMR van Verdi. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met de personeelsleden en ouders van de GMR.

Rian Timmers
Moeder van Senna en Naomi, die op basisschool ’t Ven in Veghel zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent en portefeuillehouder onderwijs bij HAS Hogeschool. Voorheen lid van de GMR van Skipov en ik heb er veel zin om de komende twee jaar deel te nemen aan de GMR van Verdi.

MET VEEL PLEZIER, VEEL EN VEELZIJDIG LEREN