Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

OUDERRAAD

De oudervereniging organiseert een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals de Sinterklaasviering, Koningsdag en de zomeractiviteit. Verder is de oudervereniging verantwoordelijk voor de speeltoestellen op de speelplaatsen. Voor deze activiteiten vraagt de oudervereniging een bijdrage van € 35,- per kind per schooljaar. In dit bedrag is tevens een bijdrage ( € 10,- ) voor de overblijffaciliteiten opgenomen. In februari ontvangt u daarvoor een factuur.

De oudervereniging organiseert een jaarvergadering tijdens de algemene ouderavond in november en publiceert haar activiteiten via het “Schooljournaal” en de website van de school.

De samenstelling van de oudervereniging voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Voorzitter:                   De heer Pepijn Soons
Secretaris:                    Mevrouw Manon de Groot
Penningmeester:         Mevrouw Stephie Klaus
Leden:                           Mevrouw Ellen ter Horst
                                       De heer Willem van de Sande
                                       De heer Leon Peeters

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In het schooljaar 2021-2022 is de samenstelling van de de MR als volgt:

MR leden namens de ouders:                                MR leden namens het team:
Marcel Schevers                                                       Emmy Woonings
Elke van Schaijk                                                        Dorine van der Loo-Maas

Voorzitter van de MR:       Dorine van der Loo-Maas
Secretaris van de MR:      Marcel Schevers

Voor vragen over of aan de MR kunt u contact opnemen met de voorzitter, bereikbaar op e-mailadres: dvanderloo@bsnijnsel.nl

 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken aan de orde gesteld. Zaken die gelden voor alle 7 scholen onder het bestuur. In de GMR is onze school vertegenwoordigd door één afgevaardigde namens de ouders en één namens het personeel.

Namens de ouders:    Marcel Schevers

Namens het team:      Dorine van der Loo-Maas

MET VEEL PLEZIER, VEEL EN VEELZIJDIG LEREN