Skip Navigation or Skip to Content
logo
Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO

Opvang en BSO


Vanaf augustus 2017 werken we samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding. De Verbinding is samen met de school gehuisvest in hetzelfde gebouw. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in opvang naar de basisschool.

De Verbinding

De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.
Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. We stellen ons actief op in het vormen van integrale kindcentra. Samenwerking met de scholen in Sint-Oedenrode en doorgaande leerlijnen vinden we erg belangrijk.
Binnen de muren van basisschool de Sterjasmijn bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf heeft 16 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang
Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen op maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur welkom bij de peutergroep. Het is ook mogelijk te kiezen voor verlengde peuteropvang tot 14.00 uur. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO
Kinderen die naar basisschool de Sterjasmijn gaan, kunnen voor en na schooltijd terecht in het BSO lokaal. De leeftijdsopbouw van de groep is 4 tot 12 jaar. In deze groep mogen we 20 kinderen opvangen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport en spel als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen.
Op de BSO groep staan twee vaste pedagogisch medewerkers. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 17.45 resp. 18.30 uur.

Meer informatie over de opvangmogelijkheden Nijnsel vindt u op de website van De Verbinding

De Verbinding is rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-26479160.

SPELEN, ONTDEKKEN EN GROEIEN BIJ DE VERBINDING!